Rekonstruksjon av Olavsskrinet
Klemenskirken er kjent fordi Olavsskrinet skal ha stått her. Her er en rekonstruksjon av Olavsskrinet slik det kan tenkes å ha sett ut. Den ble laget til feiringen av 1000-årsjubileeet i Trondheim i 1997.

Klemenskirken antas å være den første kirken som ble oppført i Trondheim. Den er sentral i norsk historie fordi kisten til Olav den hellige, det såkalte Olavsskrinet, skal ha blitt plassert på Klemenskirkens alter den 3. august 1031. Skrinet sto der i omkring 35 år, fram til det ble flyttet til Olavskirken.

Faktaboks

Også kjent som

Klementskirken, Clemenskirken

Etymologi

Navn etter Clemens 1.

Historikk

Klemenskirken er omtalt av Snorre, som skriver om Olav Tryggvason: «Om hausten sette han seg til i Nidaros og vinterstelte seg der og let byggja ein kongsgard og reisa Klemenskyrkja, der som ho no står.»

Kirken ble ifølge dette bygd cirka år 997, samme år som byen ble grunnlagt. Klemenskirken ble totalt ødelagt allerede i 1015, da Svein jarl brente den ned. Den ble ifølge Snorre gjenreist i 1016 av Olav Haraldsson (som senere ble Olav den hellige). En regner med at kirken brant i 1344 og at den deretter ikke ble bygd opp igjen.

Arkeologiske utgravinger

Ved utgraving før oppføring av et nytt forretningsbygg høsten 2016 fant man rester av et kirkebygg som man fort trodde var Klemenskirken. Arkeologer omtalte funnet som det viktigste arkeologiske enkeltfunnet i Trondheim på over hundre år. Etter hvert som utgravningene kom dypere og dypere i utgravingsområdet, ble det funnet rester av i alt fire kirker, som alle var bygget over hverandre.

I 2016 trodde arkeologer at de hadde funnet Olav den Helliges Klemenskirke. Nye dateringer publisert i 2021 viser at dette ikke kan stemme; kirken som ble funnet er trolig noe nyere enn Klemenskirken. Per i dag vet man derfor ikke hvor Klemenskirken ligger. Stedet der kirkeruinene ble funnet er på Peter Egges plass, som ligger for sørenden av Trondheims eldste gate, Krambugata.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (8)

skrev Johan Setsaas

Hei. Det er ingen kildebelegg for at kirken brant i 1344. Dessuten er kirken nevnt etter 1344 mvh JMS

svarte Knut A. Rosvold

Takk for påpeking av mulig feil. Vet du spesifikt hvor kirken er nevnt etter 1344?

skrev Johan Setsaas

Kirken nevnes f. eks både i 1346 og i 1349 i selve diplomaterialet. I 1346 omtales det at eiendommen ”Myre” ble gitt til Klemenskirken i et testamente (D.N.V, nr. 191) (1346), og i testamentet til erkebiskop Arne Einarsson Vada i 1349 blir 12 øb i gården ”Fenastadum” gitt til Klemenskirken (D.N.V, nr. 212) (1349). Alle de tre kirkene Klemenskirken, Olavskirken og Korskirken tilhørte domkapitlet. Med tilhørte menes her at de (kannikene) disponerte over inntektene til disse kirkene, samt at de (kannikene) hadde retten til å tilsette kirkeherre i alle disse tre kirkene. Av disse tre kirkene som er nevnt, så hadde Klemenskirken en særstilling hos domkapitlet i Nidaros, opplysninger som igjen fremkommer i selve diplomaterialet. Det er ellers stadig mye å hente på å studere jordegodset til de eldre bykirkene i Trondheim, og på den måten kan en faktisk mene noe fornuftig om når omtrent den enkelte kirke ble nedlagt / gikk ut av bruk osv. For disse tre kirkene jeg har nevnt, så ser dette ut til å ha skjedd i følgende rekkefølge (1= først nedlagt, 3= sist nedlagt) : 1) Klemenskirken, 2) Olavskirken og 3) Korskirken. Den brann i 1344 som SNL her (og andre, f. eks Wikipedia) refererer til, rammet Mikaelskirken og en del av byen. Merk: Det er ikke oppgitt noe om Klemenskirken eller andre kirker her. Opplysningen er gjengitt av Storm (1880), og som viser til denne kilden: ”A. M. (Arnæ-Magnæana) 85 qv. som er skrevet i Throndhjem 1543 af en Rasmus Hartvigssøn..” Anno dominj 1344 brende Michels kircke och j part aff bynn om vinther netthen. (Storm, Gustav: Annalistiske opptegnelser fra norske lovbøger i 16de aarhundrede. I. Throndhjemske annaler fra c. 1550. Personalhistorisk Tidsskrift 1880 (Kjøbenhavn 1880), s.147).

skrev Knut A. Rosvold

Hvilket "diplom-materiale" viser du til? Forfatter og tittel på arbeidene/boken/heftet du har lest.

skrev Johan Setsaas

Diplomatarium Norvegicum (D.N.)......Så langt utgitt i 23 bind. Referansene er allerede angitt ovenfor: D.N. V + diplom. nr. Dette ligger forøvrig ute på nett, og er søkbart: http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html

skrev Knut A. Rosvold

Det virker umiddelbart som en stor jobb å gå gjennom og vurdere dette materialet opp mot den aktuelle saken. Inntil videre lar jeg teksten stå slik den er. Det er i det minste i samsvar med det historikeren Terje T. V.Bratberg gir i Trondheim byleksikon, 2. utgave 2008.

skrev Audun Dybdahl

Hei!
Ifølge Snorre var det 12 måneder og fem netter etter Olavs fall at kisten ble gravd opp og bisatt over høyalteret i Klemenskirken. I kirken ble translasjonsdagen 3. august 1031 feiret, slik vi også kan se på primstaven.

svarte Knut A. Rosvold

Takk, det var på tide å få rettet denne skrivefeilen!

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg