Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Melhus, kommune i Sør-Trøndelag fylke, omfatter nederste ca. 30 km av Gaulas løp med skogtraktene på begge sider. Opprettet 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Hølonda, Horg, Flå og Melhus, samt et par gårder i Buvik kommune.

Berggrunnen består av sterkt omvandlede kambrosiluriske bergarter (grønnskifer, gneis og konglomerater) med en del inntrengte bergarter. Vest for dalen når toppene opp til noe over 600 moh, mens østsiden ligger noe høyere, og høyest når Reinsfjellet på grensen mot Selbu (941 moh.). Bare i dette området ligger sammenhengende arealer over skoggrensen. Dalen er vid og flat med marine avsetninger av leire og sand i dalbotnen og dalsidene. Løsavsetningene er til dels oppskåret av bekkedaler som er utsatt for leirras.

Folketallet har økt hele tiden etter den annen verdenskrig, og 1995–2005 var veksten 9 % mot 6,3 % i fylket som helhet. I tiårsperioden 1986–96 har folketilveksten vært på 7,3 %. Bosetningen ligger i dalen langs Gaula og i skogtraktene i vest, tidligere Hølonda kommune. Bosetningen er særlig tett nord i kommunen, med tettstedet og administrasjonssenteret Melhus (4593 innb. 2005). Sørover i dalen, langs E 6 og jernbanen, ligger flere tettsteder og bygdesentra, Kvål (495 innb.), Ler (440 innb.), Lundamo (1063 innb.) og Hovin (588 innb.) samt Korsvegen (473 innb.) lenger vest i kommunen.

Melhus har det største jordbruksarealet av fylkets kommuner. Hovedvekten ligger på korn, men det er også en god del husdyrhold. Melhus er også blant de største skogkommunene i fylket, avvirkningen var i 2003 ca. 19 000 m3. Landbruket har gitt grunnlaget for adskillig næringsmiddel- og møbel- og trevareindustri. Disse bransjene har 35 % av industriens sysselsetting (2003). For øvrig har Melhus variert industri; viktigst er verkstedindustri (36 %) og grafisk industri (18 %).

Melhus er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 322 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fem kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 50 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Sokna kraftverk (i drift fra 1964) og Håen kraftverk (1966).

Av den bosatte yrkesbefolkningen hadde 44 % sitt arbeid i Trondheim 2001.

Jernbanen Oslo–Trondheim og E 6 går gjennom kommunen. Rv. 708 går fra Melhus til Korsvegen, derfra fylkesvei videre til Orkdal.

I kommunen ligger flere videregående skoler og to folkehøyskoler.

Melhus hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Trondheimsregionen sammen med KlæbuMidtre GauldalSkaun og Trondheim.

Melhus kommune tilsvarer de fire soknene Flå, Horg, Hølonda og Melhus i Gauldal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Melhus til Guldalen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Melhus kommune (per 2016) inndelt i sju delområder med til sammen 53 grunnkretser:

  • Melhus vest: Øysanden, Øyås, Varmbo, Sentrum vest, Romol, Gimse, Brekktrøa, Vollmarka, Løkkehaugen, Kottum, Hollum
  • Melhus øst: Rødde, Lerli, Skottvoll, Høyeggen, Løvset, Sentrum øst, Rye, Søberg, Vassfjellet
  • Kvål: Skjerdingstad, Kvål, Kvålslykkja, Kregnes, Langdalen
  • Ler: Flå, Ler, Dal, Bøland, Flåmarka
  • Lundamo: Løhre, Lundadalen, Lundamo sentrum, Leirtaket, Lyngen, Røskaft, Valdum, Håen, Ringveåsen
  • Hovin: Foss, Hovinåsen, Hovin, Krogstad, Tømmessletta, Tømmesdalen, Sæterdalen, Horgmarka
  • Hølonda: Eid, Eidsåsen, Gaustad, Krogstad, Trotland, Jåren

I Melhus ligger flere kjente sagagårder, bl.a. Einar Tambarskjelves Gimsar (Gimsan), Gudrun Lundesols Lunde og Toras Romol (Rimul), hvor Håkon jarl ifølge sagaen ble drept av trellen Kark i 995. Melhus kirke, bygd 1892, er en korskirke i stein i gotisk og romansk stil.

Kommunevåpenet (godkjent 1979) har en gull knestående bueskytter mot en rød bakgrunn; henspiller på Einar Tambarskjelve.

Navnet kommer av et norrønt gårdsnavn, Meðalhúsar, 'midtgården'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.