regionråd

Artikkelstart

Regionråd, interkommunale regionråd, er samarbeidsorganer mellom nabokommuner som er formalisert gjennom egne vedtekter eller samarbeidsavtaler.

Det er i underkant av 70 regionråd i Norge, og det store flertallet av kommunene er medlem i ett regionråd. I overkant av ti kommuner er med i to regionråd. Rundt 25 kommuner er ikke med i noe regionråd.

Kommunelovens paragraf 27 regulerer det interkommunale samarbeidet, og sier blant annet «To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.»

Mange av regionrådene er basert på eldre samarbeidsstrukturer. Vesterålen var blant de første områdene som etablerte et formalisert samarbeid; dette skjedde første gang i 1937 da Vesterålen Interkommunale Kommunikasjonskomité (VIK) ble opprettet (nedlagt 1992). Andre eksempler på tidlige formaliserte samarbeid har vært innenfor kraftutbygging, jordbruksregulering, slakterier, skoler, sykehus med mer.

Liste over regionrådene

I 2016 fantes følgende 68 regionråd:

 • Ávjovárri urfolksregion
 • Drammensregionen
 • Fjellregionen regionråd
 • Follorådet
 • Fosen regionråd
 • Gjøvikregionen
 • Glåmdal regionråd
 • Grenlandsamarbeidet
 • Hadeland regionråd
 • HAFS regionråd
 • Hallingdal regionråd
 • Hamarregionen
 • Hardangerrådet
 • Helgeland regionråd
 • Indre Helgeland regionråd
 • Indre Namdal regionråd
 • Indre Østfold regionråd
 • Innherred samkommune
 • INVEST regionråd
 • Jærrådet
 • Knutepunkt Sørlandet
 • Kongsbergregionen
 • Lillehammerregionen
 • Lindesnesregionen
 • Listerrådet
 • Lofotrådet
 • Midt-Buskerud regionråd
 • Midt-Gudbrandsdal regionråd
 • Midt-Telemarkrådet
 • Midt-Troms regionråd
 • Midtre Namdal samkommune
 • Mosseregionen
 • Nedre Glomma
 • Nedre Romerike regionråd
 • Nord-Gudbrandsdal regionråd
 • Nord-Troms regionråd
 • Nordfjordrådet
 • Nordmøre regionråd
 • Ofoten regionråd
 • Orkdalsregionen
 • Region Vestviken
 • Regionråd Dalane
 • Regionrådet Nordhordland
 • Regionrådet Vest
 • Ringeriksregionen
 • Romsdal regionråd
 • Ryfylke regionråd
 • Salten regionråd
 • Samarbeidsforum i Sunnfjord
 • Samarbeidsrådet for Sunnhordland
 • Setesdal Regionråd
 • Sogn regionråd
 • Sunnmøre regionråd
 • Sør-Helgeland regionråd
 • Sør-Troms regionråd
 • Sør-Østerdal regionråd
 • Tromsø-områdets regionråd
 • Trondheimsregionen
 • Valdresrådet
 • Vest-Finnmark regionråd
 • Vest-Telemarkrådet
 • Vesterålen regionråd
 • Vestfold regionråd
 • Værnesregionen
 • Ytre Namdal regionråd
 • Øst-Finnmark regionråd
 • Østre Agder regionråd
 • Øvre Romerike regionråd

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg