Trondheim

Trondheim er en bykommune i Trøndelag fylke med sentrum ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. Kommunen omfatter halvøya Byneset i vest, i sør til elva Gaulas utløp i Gaulosen og i øst til Jonsvatnet og Ranheim.Kommunen fikk sine nåværende grenser 1. januar 1964, da de fire nabokommunene Strinda, Tiller, Leinstrand og Byneset ble slått sammen med Trondheim. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A Rosvold

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 181 artikler: