Steinan, boligområde, tidligere gårdsbruk i Trondheim kommune, beliggende mellom Strindmarka i øst og Risvollan i vest. I middelalderen tilhørte eiendommen domkapitlet og ble senere lagt til Archidiaconi prebende. Steinan ble tidlig delt i to bruk og senere til fire selvstendige bruk. Steinan øvre har blant annet vært eiet av den kjente legatstifteren Thomas Angell, som senere overlot den til si bror, etatsråd Lorentz Angell. Etter annen verdenskrig har det meste av gårdenes arealer blitt utstykket til boligbebyggelse.