Selsbakk, boligområde i Trondheim kommune, Byåsen bydel, mellom Romolslia og Hallset. Det har vært boliger her helt siden industriutbyggingen ved Leirelva på slutten av 1800-tallet, men den store utbyggingen kom ikke før på slutten av 1960-årene. En del industri. Selsbakk skole, ungdomsskole trinn 8.-10. Barnetrinnet dekkes av Hallset skole. Selsbakk stasjon på Dovrebanen med lokaltrafikk.