Jalgaon, by i India, Maharasthra, ved jernbanen mellom Mumbai og Allahabad, 260 km nordøst for Mumbai; 368 600 innb. (2001). Vei- og jernbaneknutepunkt. Stor handel med bomull; bomullsindustri.