Hauran, landskap i sørvestlige Syria, øst for Jordanelven. Fjelland med fruktbare daler og gode beitemarker. Det dyrkes særlig hvete. En stor del av innbyggerne er drusere, som er kommet hit fra Libanon i relativt sen tid. Mange ruinbyer fra hellenistisk, romersk og gresk tid.