Syrias samtidshistorie

Bashar al-Assad tok over som Syrias president etter sin far Hafez al-Assad ved dennes død i 2000. Det var håp om at en ny, ung leder ville liberalisere det statskontrollerte syriske samfunnet, både politisk og økonomisk. Noen reformer ble gjennomført, blant annet under den såkalte Damaskus-våren, men de var ikke dyptgripende. Mangelfull politisk liberalisering kombinert med økonomiske vansker førte til misnøye som kom til overflaten under Den arabiske våren – med et opprør som førte til en ødeleggende krig fra 2011. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Leraand

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 39 artikler:

R

  1. Rojava