Syrias samtidshistorie

Syrias nyeste historie er særlig preget av den omfattende krigen som startet med et politisk opprør, som del av Den arabiske våren i 2011. Konflikten utviklet seg til borgerkrig, men ble mer enn dét: Krigen i Syria fikk tidlig karakter av en regional – politisk og militær – konflikt, hvor flere aktører deltok, direkte og indirekte. Samtidig utviklet den seg til en global konflikt, inklusive militær deltakelse fra både USA og Russland, på hver sin side. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Leraand

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 42 artikler:

R

  1. Rojava