Forørkning, ørkendannelse på grunn av menneskelig virksomhet, overbeiting og/eller klimatiske forhold. Se for øvrig erosjon og ørken.