Syria har obligatorisk skole fra barna er 6 til 15 år. I 2002 gikk 98 % av barna i den obligatoriske skolen. Det er 3-årig videregående skole med allmennfaglig og yrkesfaglig studieretning. Undervisningsspråket er arabisk; engelsk og fransk er første fremmedspråk. Syria har 4 universiteter: Damaskus (grunnlagt 1903), Aleppo (1960), Latakia (1971), Homs (1979). Ifølge UNESCO (2003) er ca. 23 % av den voksne befolkningen analfabeter (10 % av mennene, 36 % av kvinnene).