Syrias politiske system

Forfatning og politisk system

Etter forfatningen av 1973 er Syria en enhetsstatlig, planøkonomisk og sosialistisk folkerepublikk, selv om det sosialistiske elementet har vært nokså nedtonet etter 1990. President Bashar al-Assad etterfulgte sin far Hafez al-Assad da denne døde i 2000.

Formelt velges presidenten i allmenne valg for sju år; kandidaten nomineres av nasjonalforsamlingen etter forslag fra det herskende Baath-partiet. Presidenten utnevner visepresidenten og regjeringens medlemmer; de er ansvarlige overfor ham. Presidenten er også generalsekretær i Baath-partiet og militær øverstkommanderende.

Lovgivende myndighet ligger formelt hos den folkevalgte folkeforsamlingen (Majlis ash-Sha'ab). Den velges for fire år og har 250 medlemmer. 83 plasser er reservert for uavhengige kandidater.

Administrativt

Administrativt er Syria delt inn i 14 provinser (mohafazat), inkludert hovedstadsområdet. Provinsene styres av statsutnevnte guvernører og delvis valgte råd.

Rettsvesen

Rettsvesenet preges av en blanding av fransk, osmansk og islamsk rett.

Domstolsvesenet er delt i to grener, én for allmenne domstoler og én for administrative domstoler. På toppen samler de to grenene seg under den øverste forfatningsdomstol. Den består av en leder og fire dommere; alle utnevnes av presidenten for fire år, og kan gjenutnevnes.

Kassasjonsdomstolen er den øverste allmenne domstol. Videre er det en appelldomstol i hver provins og ett eller flere førsteinstanstribunaler. Lokalt er det også fredstribunaler som dømmer i mindre saker. Det er også domstoler som dømmer i saker om personlig status (familiesaker) og i saker som gjelder mindreårige.

Bortsett fra de siste er alle domstolene delt inn i ulike kamre for sivile og strafferettslige saker. De administrative domstoler dømmer i saker som gjelder staten eller noen av dens organer. Det er rene administrative domstoler og judisielle administrative domstoler. Den øverste administrative domstol dømmer i siste instans. Det er egne militære domstoler der kassasjonsdomstolen fungerer som siste appellinstans.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg