Turkmener, turkomaner, folk i Turkmenistan, hvor de teller ca. 3,8 mill., foruten i Afghanistan (nærmere 500 000) og Iran (nærmere 1 mill.). De er tradisjonelt delt i en rekke stammer. Av religion er de sunnittiske muslimer. De levde før mest som nomader, men er i stor grad gått over til jordbruk, og er også blitt kjent for fabrikasjon av tepper.