Syrias nasjonalsang er Humata Aldiyari 'Allaykum Salam ('Vær hilset, rikets forsvarer') med tekst av Khalil Mardam Bey og melodi av Mohammad Salim Flayfel og Ahmad Salim Flayfel. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang 1936.