United Nations Supervision Mission in Syria

United Nations Supervision Mission in Syria, fork. UNSMIS, en militær observatørstyrke satt inn i Syria i april 2012 for å overvåke den inngåtte våpenhvilen i landet, og påse at den vedtatte fredsplanen ble fulgt opp.

Styrken ble formelt opprettet gjennom Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 2043 (2012), av 21. april 2012, og avviklet fra 19. august 2012. Allerede før den formelle innsettingen var et forparti med observatører sendt til Syria fra 14. april, for å se situasjonen an og forberede mottak av hovedstyrken på inntil 300 observatører. Deretter, 27. april, ble den norske generalmajor Robert Mood utnevnt til styrkens øverstkommanderende. Mood hadde da vært militær rådgiver for Kofi Annan – som på vegne av FN og Arabiske liga utarbeidet en sekspunkts fredsplan som ble lagt til grunn for våpenhvilen som trådte i kraft 12. april.

UNSMIS var en tradisjonell militær observatørstyrke med ubevæpnede offiserer for å overvåke inngått avtaler og forpliktelser gjennom tilstedeværelse, observasjon og rapportering. Det opprinnelige mandatet ble fastsatt til 90 dager, og oppgaven omfattet overvåking av den inngåtte våpenhvilen så vel som etterlevelse av fredsplanen. Norge stilte offiserer, overført fra tjeneste i observatørstyrken UNTSO, allerede til forpartiet.

Med tiltagende kamper og voldsutøvelse, inklusive angrep rettet mot FN-styrken, ble selve feltoperasjonen stilt i bero i juni, men observatørene ble stående i landet. Da mandatet utløp 20. juli vedtok FNs sikkerhetsråd en éngangs utvidelse på 30 dager. Samtidig trådte generalmajor Mood tilbake som styrkesjef. Han ble etterfulgt av generalløytnant Babacar Gaye fra Senegal, som ble avgitt fra FN-hovedkvarteret. Da det forlengede mandatet utløp, besluttet Sikkerhetsrådet ikke å forlenge det, og styrken ble avviklet. Et sivilt liaison- (forbindelses-) element forble i landet, som kjernen i et nytt politisk kontor med oppgave å videreføre kontakten mellom FN og partene i Syria. I alt 42 land bidro med militært personell til styrken.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg