Arne Reitan, norsk fysiker. Dr.ing. 1958 og dr.techn. 1963, NTH. Professor ved Universitetet i Trondheim fra 1972. Gjesteforsker i Danmark, Sveits, Canada og USA. Har kommet med viktige forskningsarbeider innenfor teorien for molekylspektra, kjernereaksjoner, atomære kollisjoner, fluidmekanikk anvendt på bølgekraftverk og seismisk bølgeteori.