Fysikk er en vitenskap som tar for seg hvordan universet er bygd opp og fungerer, på sitt mest grunnleggende. Fysikk beskriver hvordan prosesser i naturen drives av krefter som virker og av energi som overføres eller endrer form. Faget fysikk er i stadig utvikling, og det skapes hele tiden ny kunnskap gjennom forskning. Noen sentrale områder innen fysikk er mekanikk, termodynamikk, elektromagnetisme, kvantefysikk, kjernefysikk, elementærpartikkelfysikk og relativitetsteori. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel