Fysikk

Fysikk er vitenskapen om den livløse delen av naturen, om hvordan universet er bygget opp og om kreftene som virker på og mellom alt som utgjør universet.Etter hvert har det blitt skilt ut en rekke fagområder, som astronomi, geologi, mineralogi, meteorologi og kjemi. Det finnes ingen skarp avgrensning av fysikk i forhold til disse fagområdene. På 1800-tallet satte man for eksempel skille mellom kjemi og fysikk ved å si at fysiske fenomener er de som ikke medfører noen forandringer i stoffenes natur. Hele artikkelen

Ny artikkel