Fysikk

Fysikk er vitenskapen om den livløse delen av naturen, om hvordan universet er bygget opp og om kreftene som virker på og mellom alt som utgjør universet.Etter hvert har det blitt skilt ut en rekke fagområder, som astronomi, geologi, mineralogi, meteorologi og kjemi, som ikke lenger regnes med til fysikken. Det finnes ingen skarp avgrensning av fysikk i forhold til disse vitenskapsgrenene, så det er vanskelig å gi en enkel og eksakt definisjon av hva fysikk er. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Øyvind Grøn

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 390 artikler: