Tidsdilatasjon, relativistisk tidsforskyvning. Det eksisterer to slike tidsforskyvninger. 1) Ifølge den spesielle relativitetsteorien går tiden langsommere på legemer som observeres å bevege seg, enn på legemer i ro. F.eks. har man målt at ustabile elementærpartikler har lengre levetid når de beveger seg raskt, enn når de er i ro. 2) Ifølge den generelle relativitetsteorien går tiden langsommere langt nede i et gravitasjonsfelt enn høyt oppe. Dette ble første gang målt av Pound og Rebka i 1960.