Fotoner er byggeklossene til alt lys, og mer generelt, til all elektromagnetisk stråling.  

På samme måte som alle gjenstander som har masse er bygget opp av atomer, er lysstråling bygget opp av fotoner. Men lyset og fotonene har ikke masse, kun energi

Fotoner er en type elementærpartikler, og kan også kalles lyskvanter.

Et foton er en masseløs partikkel med null elektrisk ladning og spinn lik ℏ (ℏ = h delt på 2π og h er Plancks konstant, som er 6,626 · 10−34 joule/Hz). I henhold til spesiell relativitetsteori blir partikkelens energi da E=pc, hvor p er bevegelsesmengden og c er lyshastigheten.  Bruker man de Broglies sammenheng mellom bølgelengde og bevegelsesmengde for materiebølger  finner man at fotonet også har en frekvens og at fotonets energi er proporsjonal med frekvensen. Det kan skrives slik:

                                                    E=hf

Planck brukte i 1900 forholdet mellom fotonets frekvens og energi til å forklare strålingen fra sorte legemer og dette regnes som startskuddet for kvantefysikken. Einstein brukte samme relasjon i 1905 til å forklare den fotoelektriske effekt.  Langsomt vant forestillingen om lyskvantet som en selvstendig partikkel frem og fra 1920 tallet var navnet foton blitt vanlig.

En klassisk elektromagnetisk bølge er bygget opp av et stort antall fotoner, vanligvis med et spektrum av frekvenser i henhold til Planck-kurven. En monokromatisk laserpuls er bygget opp av milliarder av fotoner (eller mer) med samme frekvens.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.