Konstant er en størrelse som ikke forandrer verdi, i motsetning til en variabel.