Interferens er det at to eller flere bølger opptrer på samme sted og danner et nytt bølgemønster.

Faktaboks

Uttale
interferˈens

De interfererende bølgene kan være for eksempel vannbølger, lydbølger eller elektromagnetiske bølger (lys- og radiobølger).

Et karakteristisk og forbausende fenomen ved interferens er at to bølger kan «slokke hverandre ut» når de møtes. For eksempel kan to lyssignaler til sammen gi mørke, og to lydsignaler som består av toner med samme frekvens, kan noen ganger ikke høres når de treffer øret samtidig. Dette skjer der bølgetopper og bølgedaler fra ulike bølger møtes.

Hovedtyper

interference
Til venstre konstruktiv interferens. De to nederste bølgene er i fase, og summen av dem, den øverste bølgen, har dobbelt så stor amplitude som hver av dem.
Til høyre destruktiv interferens. De to nederste bølgene er i motfase, og summen blir total utslokking. Bølgen på toppen er derfor helt flat.

Selv om to bølger alltid interfererer eller overlagrer hverandre når de møtes, brukes ordet interferens vanligvis bare der det vedvarende er en bestemt faseforskjell mellom bølgene. Dette skjer særlig dersom bølgene har samme frekvens og bølgelengde.

Der bølgene er i fase – faseforskjellen er null – vil bølgetoppene fra de ulike bølgene møte hverandre, og bølgene forsterker hverandre. Dette kalles konstruktiv interferens.

Der bølgene er i motfase – faseforskjellen er 180 grader – vil bølgetopper møte bølgedaler, og bølgene svekker hverandre, destruktiv interferens. Hvis amplitudene er like store og bølgene i motfase, slokker de hverandre helt ut.

Innenfor et område hvor to bølger interfererer, får man vekselvis steder med konstruktiv og destruktiv interferens. Påvisning av slike interferens-maksima og interferens-minima tas som bevis på at strålingen har bølgenatur.

Betingelser

For at to eller flere bølger skal danne slike interferensmønstre, må bølgene være koherente. Det vil si at de må være sendt ut av kilder med samme frekvens og ingen eller konstant faseforskjell.

Koherente lydbølger, radiobølger og mikrobølger genereres lett ved at ett signal deles og sendes inn på to strålingskilder (høyttalere, antenner).

Koherente lysbølger er vanskeligere å frembringe. Lys sendes ut fra de enkelte atomene eller molekylene i form av lyskvanter som kan oppfattes som meget korte bølgetog. Lyskvanter fra forskjellige atomer sendes vanligvis ut uavhengig av hverandre, og faseforskjellen mellom lyskvantene er helt tilfeldig; man får derfor ikke interferens mellom lys fra to forskjellige lyskilder, selv om de sender ut lys med samme frekvens. Man får heller ikke interferens mellom lys fra forskjellige atomer i samme lyskilde. Ved vanlige lyskilder kan man bare få interferens om man sørger for at lys fra samme atom deles opp i to stråler som møtes igjen etter å ha tilbakelagt omtrent samme vei.

Svevning

Ved interferens mellom to bølger med nesten samme frekvens vil bølgene vekselvis interferere destruktivt og konstruktivt. Derved oppstår det fenomenet som kalles svevninger, hvor den resulterende bølgeamplituden varierer med en frekvens lik halve differansen mellom de to bølgefrekvensene.

Svevning høres for eksempel ved samklang mellom to instrumenter som ikke er stemt nøyaktig likt.

Bevegelige striper på fjernsynsskjermen skyldes interferens mellom signaler fra to sendere som sender med nesten samme frekvens og er altså et svevningsfenomen.

Interferensforsøk

Youngs forsøk

Interferens

Interferens. Youngs og Fresnels eksperimenter.

Av /Store norske leksikon ※.

Det første kjente eksperimentet hvor interferens av lys ble påvist, ble utført av Thomas Young i 1801. Han lot lys fra en liten kilde gå gjennom to parallelle spalter og derfra mot en hvit skjerm på baksiden. Det viste seg at det oppstod en rekke mørke og lyse striper på skjermen.

Dette forklares ved at lys fra samme atom passerer begge spaltene og sprer seg ut som bølger fra disse. Når de to bølgene treffer skjermen i punktet P, har den ene tilbakelagt veilengden S1P og den andre S2P. Gangforskjellen er S2P–S1P, og ettersom denne er et like eller ulike antall halve bølgelengder, oppstår konstruktiv eller destruktiv interferens, kjennetegnet ved henholdsvis lyse og mørke striper på skjermen. I punktet 0, som ligger like langt fra begge spaltene, får man alltid lys.

Mørke og lyse striper fremkommer bare når man bruker monokromatisk (ensfarget) lys. Med hvitt lys (eller lys sammensatt av flere farger) oppstår destruktiv interferens for de forskjellige fargene på forskjellige steder, og man får da, istedenfor en mørk stripe, en stripe som er en blandingsfarge av de resterende fargene.

Fresnels forsøk

Augustin Jean Fresnel benyttet istedenfor to spalter to speil, som var stilt ved siden av hverandre og litt på skrå i forhold til hverandre. Han oppnådde på den måten samme effekt, men lysintensiteten ble større og eksperimentene mer overbevisende enn Youngs.

Fenomener, teknikker for anskueliggjøring

Newton's rings
Interferens mellom to plan-konvekse linser som ligger med de flate sidene mot hverandre fører til fenomenet som kalles newtonringer.
Newton's rings
Av .

Disse to forsøkene regnes som avgjørende bevis for at lys har bølgenatur. Felles for dem og en del lignende oppstillinger er at bølgefronten fra lyskilden deles geometrisk i to, og at de to delbølgene så bringes til å interferere.

En annen teknikk består i at man ved refleksjon mot tynne hinner dels får refleksjon mot forsiden, dels mot baksiden av hinnen. Derved oppstår to reflekterte bølger som er koherente og interfererer. Belyst med hvitt lys gir slike hinner ofte opphav til vakre fargespill, kjent for eksempel fra oljeflekker, sommerfuglvinger, skjell, perlemor med mer.

På tilsvarende måte kan man få interferens når lys reflekteres fra to flater som er skilt med et tynt luftlag. Et slikt fenomen, først beskrevet av Isaac Newton, oppstår når lys faller gjennom en linse som er anbrakt på en optisk plan plate. Lys som reflekteres fra undersiden av linsen interfererer med det som slipper igjennom og reflekteres av platen under. Benyttes hvitt lys, oppstår det fargede interferensringer, kjent som newtonringer.

Metoden kan benyttes for å undersøke konturen av speilende overflater. Flaten som skal undersøkes, legges under en optisk plan glassplate. Hvis disse ikke slutter helt sammen, vil begge flatene reflektere lys, og dette interfererer. Nyttes monokromatisk lys med kjent bølgelengde, kan man av interferensbildet regne seg tilbake til konturen av flaten.

Lys som reflekteres fra forsiden og baksiden av en vanlig glassplate (vindusglass, speil) interfererer vanligvis ikke, fordi den veilengden de to bølgene tilbakelegger er så forskjellig at bølgene etter refleksjonen ikke blir koherente.

I 1960 lyktes det å fremstille lysstråler med meget høy grad av koherens, lasere. Interferensbilder dannet ved lasere, hologrammer, vil, fordi strålen hele tiden er koherent, gi langt flere opplysninger om faseforskjellen mellom de strålene som interfererer. Dette kan man benytte for å rekonstruere den lysveien som er tilbakelagt og derved skaffe seg et tredimensjonalt bilde av en gjenstand.

Anvendelse

Interferens av lys har nyttige anvendelser i spektroskopi, spesielt for å undersøke finstrukturen til spektrallinjer, og i interferometre for lengdemålinger og for å bestemme lysets bølgelengde.

Interferens av lyd nyttiggjøres på tilsvarende måte i akustiske interferometre for å bestemme hastighet og forplantning av lyd, særlig ultralyd, i væsker og gasser.

Interferens av radiobølger oppstår når signaler sendes ut fra et sett av antenner (arrayantenner) eller fra to eller flere frittstående antenner. Det nyttes blant annet ved radionavigasjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg