Lorentzkontraksjonen, også kalt Lorentz-Fitzgerald-kontraksjonen, den sammentrekning i bevegelsesretningen gjenstander som beveger seg med store hastigheter, tilsynelatende vil få ifølge A. Einsteins spesielle relativitetsteori. Se lorentztransformasjoner.