En kjemisk reaksjon er en prosess der ett eller flere stoffer (som kalles utgangsstoffer eller reaktanter) reagerer og danner nye stoffer (som kalles produkter). Reaksjonen beskrives med en reaksjonsligning, der de kjemiske formlene til reaktantene står på venstre side og de kjemiske formlene på produktene på høyre side.

Blander vi to løsninger med hver sin kjemiske forbindelse, og det skjer en utfelling av et fast stoff eller det dannes en gass, er utfellingen og gassen tydelige tegn på at det har skjedd en kjemisk reaksjon. Andre ganger kan det være vanskelig å se om det har skjedd en reaksjon. En indikasjon kan være at temperaturen på løsningen blir forandret eller at løsningen skifter farge. I en blanding hvor det er likevekt mellom stoffene skjer det reaksjoner hele tiden, men det gir ikke noe synlig uttrykk.

Her brytes kjemiske bindinger mellom atomer og i hvert fall noen atomer bindes til andre atomer.

2 hydrogenmolekyler og 1 oksygenmolekyl reagerer og gir 2 vannmolekyler:

2H2 + O2 → 2H2O

Reaksjonsligningen inneholder hvilke reaktanter som reagerer og hva som er produktene på mikronivå. Pilen kan leses som " reagerer og gir"

Reaksjonsligningen kan også skrives:

2H2(g)+ O2(g) → 2H2O(l)

Denne ligningen beskriver reaksjonen på makronivå: en viss stoffmengde hydrogengass reagerer med halve stoffmengden oksygengass og gir samme stoffmengde vann. Ved høyere temperatur er produktet vanndamp: H2O(g).

Andre eksempler er: dannelse av rust, forbrenning av petroleum, gjæring og fotosyntesen.

En kjemisk reaksjon som krever tilførsel av energi for at temperaturen i blandingen skal holdes konstant kalles en endoterm prosess. De fleste reaksjoner avgir energi slik at temperaturen i blandingen stiger se eksoterm prosess.

Reaksjoner som krever lys, oftest med én bestemt bølgelengde, kalles fotokjemiske reaksjoner se fotokjemi og fotosyntese. Det finnes også reaksjoner som avgir lys se kjemoluminescens.

Når metan brenner i luft dannes karbondioksidgass og vanndamp. Reaktantene er metan og oksygengass i luften.

Produktene er karbondoksidgass og vanndamp.

Den balanserte reaksjonsligningen er:

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)

En overgang mellom to faser av samme stoff regnes ikke som en kjemisk reaksjon selv om bindinger mellom atomene brytes når stoffet går fra en fase til en annen. Eksempler er smelting av is til vann, eller overgang fra vann til vanndamp.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.