Kjemisk reaksjon er en prosess der ett eller flere kjemiske stoffer reagerer og danner nye stoffer. De opprinnelige stoffene kalles utgangsstoffer eller reaktanter, og de nye stoffene kalles produkter.

Reaksjonen beskrives med en reaksjonsligning, der de kjemiske formlene til reaktantene står på venstre side og de kjemiske formlene til produktene på høyre side.

Et eksempel på en kjemisk reaksjon er at hydrogen og oksygen reagerer og danner vann. Dette kan skrives med følgende balanserte reaksjonsligning:

2H2 + O2 → 2H2O

Denne reaksjonsligningen beskriver hvilke reaktanter som reagerer og hva som er produktene på mikronivå: To hydrogenmolekyler reagerer med ett oksygenmolekyl og danner to vannmolekyler.

Reaksjonsligningen kan også skrives

2H2(g)+ O2(g) → 2H2O(l)

Denne ligningen beskriver reaksjonen på makronivå: En viss stoffmengde hydrogengass reagerer med halve stoffmengden oksygengass og gir samme stoffmengde flytende vann. Ved høyere temperatur er produktet vanndamp, altså H2O(g).

Noen andre eksempler på kjemiske reaksjoner er

En kjemisk reaksjon som krever tilførsel av energi for at temperaturen i blandingen skal holdes konstant kalles en endoterm prosess. De fleste reaksjoner avgir energi, slik at temperaturen i blandingen stiger, og en slik reaksjon er en eksoterm prosess.

Reaksjoner som krever lys, som for eksempel fotosyntese, kalles fotokjemiske reaksjoner. Det finnes også reaksjoner som avgir lys, se kjemoluminescens.

Blander vi to løsninger med hver sin kjemiske forbindelse, og det enten skjer en utfelling av et fast stoff eller det dannes en gass, er dette tydelige tegn på at det har skjedd en kjemisk reaksjon.

Andre ganger kan det være vanskelig å se om det har skjedd en reaksjon. En indikasjon kan være at temperaturen på løsningen blir forandret, eller at løsningen skifter farge.

I en blanding hvor det er kjemisk likevekt mellom stoffene skjer det reaksjoner hele tiden, men det gir ikke noe synlig uttrykk.

Her brytes kjemiske bindinger mellom atomer, og i hvert fall noen atomer bindes til andre atomer.

En faseovergang, altså en overgang mellom to faser av samme stoff, regnes ikke som en kjemisk reaksjon, selv om bindinger mellom atomene brytes når stoffet går fra en fase til en annen. Eksempler på faseoverganger er smelting av is til vann og overgang fra vann til vanndamp.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.