Archidiakoni plass, parkmessig opparbeidet plass mellom rådhuset og Thomas Angells hus i Trondheim. Navn etter erkedegn- (erkediakon-) embetet ved domkapitlet, hvis kannikkgård lå i dette området. Til daglig kalt Rådhusparken.