Antoine Parent var en fransk matematiker og fysiker. Han skrev avhandlinger i anvendt matematikk og fysikk , særlig mekanikk . Parent regnes som opphavsmann til begreper som virkningsgrad og skjærspenning .