Esp, gårdsbruk i Trondheim, i tidligere Leinstrand kommune. Øst for Leinstrand kirke, mellom Klett og Ust. Gården er i skriftlige kilder nevnt første gang i 1349 da den ble testamentert til Domkirken, mot at denne gav almisser til de fattige. Etter reformasjonen ble den Krongods. I 1642 delt i to bruk; Esp nordre og Esp søndre.