Algebraisk geometri

Algebraisk geometri er den delen av matematikken som studerer geometriske objekter ved hjelp av algebra. Siden begynnelsen av 1900-tallet har dette etablert seg som et av de mest omfattende feltene i nåtidens matematikk.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Eivind Vatne

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 235 artikler: