Syntetisk geometri er en del av geometrien som bare bygger på rene geometriske utledninger. I motsetning til dette finnes analytisk og algebraisk geometri, som også gjør bruk av aritmetikk og algebra.