Dobbeltforhold, kryssforhold, forholdet mellom to punktpar (A, B og C, D) på en rett linje, hvor man tar hensyn til linjestykkenes retning. Hvis forholdet \(\frac{CA}{CB}:\frac{DA}{DB}\) er lik −1, ligger punktene harmonisk. I projektiv geometri er dobbeltforholdet av stor viktighet, da det blir uforandret ved projeksjon, slik at man bevarer egenskaper ved punktrekker som uttrykkes ved forholdet. Også mellom fire linjer gjennom samme punkt eksisterer et dobbeltforhold, nemlig for de fire punkter som oppstår når en rett linje overskjærer de gitte. Dette dobbeltforhold er uavhengig av skjæringslinjens beliggenhet.