Volum, (fys., mat.) Romfang eller kubikkinnhold, regnes i kubikkenheter, vanligvis cm3 eller m3 (se volumenhet). En terning (kubus) med sider a har volum lik a3, en pyramide eller kjegle med grunnflate G og høyde h har volum \(V=\frac{1}{3}Gh\). Et rektangulært parallellepiped med sidene a, b og c har volumet V = abc. Volumet av et polyeder beregnes ved at man deler opp i pyramider eller terninger. For å beregne volumet av kropper begrenset av krumme flater bruker man integralregning. En kule har volum \(V=\frac{4}{3}\pi \cdot r^3\) hvor r er radius, mens en ellipsoide har \(V=\frac{4}{3}\pi \cdot abc\) hvor a, b og c er halvaksene. En god tilnærmelsesformel for mange volumberegninger, f.eks. kar og tønner er \(V=\frac{1}{6}h(G+4M+T)\) hvor h er høyden, G, M og T er arealene av grunnflaten, midtsnittet og toppflaten.