Katet er hver av de to korteste sidene i en rettvinklet trekant. Den lengste siden kalles hypotenus.