Nabovinkler er i geometrien to vinkler som har ett vinkelben felles og som til sammen utgjør 180°.