Brennpunkt er i geometrien et bestemt punkt i et kjeglesnitt.