Plangeometri er den delen av geometrien som omhandler plane figurer, altså figurer i planet.