Normalplan er i geometrien et plan som står vinkelrett på en flate eller en linje. Ordet brukes særlig om et plan som står vinkelrett på tangenten til en kurve i et punkt på kurven.