Romboeder er terning hvor hver av de seks sidene er en rombe. I naturen kan man finne mineraler hvor krystallene er romboedere. Et eksempel er mineralet dolomitt.