Planimetri er i geometri læren om hvordan man skal beregne arealet av plane figurer når man kjenner bestemte lengder og vinkler på figuren.