Koinsidens, eller romlig koinsidens, brukes i geometrien om to figurer som dekker hverandre.