Figur, illustrasjon av geometriske setninger og bevis. Figuren er til hjelp for visualisering, men er ikke i og for seg del av det logiske beviset. En figur av punkter og kurver kalles en planfigur dersom alle punktene og kurvene ligger i samme plan, ellers kalles den en romfigur.