Styrelinje er i geometrien en linje som, sammen med et gitt punkt (brennpunktet), definerer et kjeglesnitt. Parabelen har én styrelinje, og ellipsen og hyperbelen har to styrelinjer hver.