Refleksjon er i geometrien en korrespondanse der hvert punkt svarer til et annet punkt på en slik måte at de to punktene ligger symmetrisk om et plan, en linje eller et punkt.