Likebeinet trekant er en trekant der to av sidene er like lange. Den tredje siden blir kalt grunnlinjen, og grunnlinjens motstående hjørne kalles toppunktet. Vinklene ved grunnlinjen er like store.