En sirkel er innskrevet i en mangekant når alle sidene i mangekanten er tangenter til sirkelen. En mangekant er innskrevet i en sirkel når alle mangekantens hjørner ligger på sirkelen.