Sfærisk trekant er en geometrisk figur begrenset av tre storsirkelbuer på overflaten av en kule.