Formlike, (mat.). To figurer F og i planet eller i rommet sies å være formlike hvis de kan bringes i en slik gjensidig stilling at det finnes et punkt (sentrum) C slik at det til ethvert punkt P i F svarer et punkt i som ligger på den rette linjen PC, og slik at forholdet \(\frac{CP'}{CP} = f\) er konstant. På figuren er dette illustrert bare for hjørnene i firkantene. Tallet f kalles forholdstallet eller det lineære forhold mellom de to formlike figurene. Man kan også oppfatte F som en forstørrelse eller forminskelse av . Tallet kalles da gjerne forstørrelsen eller målestokken. Forholdet mellom tilsvarende lengder på formlike figurer er f, mellom tilsvarende flater f 2, og mellom tilsvarende volumer f 3. To trekanter er formlike dersom de har samme vinkler.