Symmetriplan er et plan som deler et symmetrisk legeme i to halvdeler som er speilbilder av hverandre.