Aksonometri er en matematisk metode for å avbilde tredimensjonale legemer inn i ett eller flere plan, etter at et rettvinklet koordinatsystem er valgt i planet.