Deskriptiv geometri er den delen av geometrien som tar for seg studiet av projeksjoner av tredimensjonale legemer på plane flater, med formål å løse romlige problemer med grafiske metoder.