Geometrisk sted er i geometrien mengden av alle punkter som har en gitt egenskap. Eksempel: En sirkel er det geometriske sted for alle punkter som har en bestemt avstand fra et gitt punkt, sirkelens sentrum.