En entydig korrespondanse mellom punkter på en rett linje som defineres ved to faste punkter P og Q. Til ethvert punkt A svarer det punktet B som har den egenskap at A og B deler PQ harmonisk. Hvis A og B har koordinatene x og x1, kan involusjon også oppfattes som en lineær brudden transformasjon \(x_1 = \frac{ax+b}{cx+d}\). Begrepet involusjon er av grunnleggende betydning for den projektive geometri, og forekommer alt hos G. Désargues 1639.